THE END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavfrekvent støjproblemer plager ikke alene mennesker, men også pickupper på guitarer og indeklimaet

Gerhard Nielsen indeklimaekspert og konsulent for Scandion 1986-1996. Selskabs/60èr musiker siden 1958. Medlem af den Danske Shadows Klub siden 2008-2019.

Overalt i atmosfæren og i boligen fnider miljøtekniker 31,5 - 50 Hz og 63, som inteferer med andre støjkilder f.eks. trafik og vindmøllestøj m.m. Hele jordoverfladen, nær bakketop, højhuse o.s.v., brøler som en løve af infralyd og elektroniske lavfrekvente støjkilder?

Ved at anslå en tone på et klaver kan man opleve resonans i en hul guitarkasse. Ved at montere en mikrofon i guitarkassen vil tonen fra klaveret være højere inde i hulrummet end uden for guitarkassen, det kalder man for resonans eller interferer. En guitar kalder man for resonans af tonen i guitarkassen. På samme måde kan lavfrekvent støj virke som resonans i et værelse eller mindre opholdsrum.

EMC en jungle af brum i guitarpickupper

Støjdæmpning af brummelyd på mine guitarer

I 2004 købte G.I.N en Burns guitar 40 års jubilæumsmodel, og da jeg i 2005 skulle spille på et berømt spillested i Ringsted restaurant "Kong Valdemar", som er for live musiker, blev jeg pludselig udsat for et kæmpe støjproblem?

Restauranten og krostuen, der havde en lille scene til live optræden, blev nærmest bombarderet med brummelyd fra kælderen? Efter at jeg havde spillet en halv time på mit Tyros keyboard (paly back), musik som var indspillet på forhånd og med guitar i hånden, opstod pludselig et voldsom problem. Hver gang jeg slap strengene på min guitar, kom der en brummelyd ud af forstærkerens højtaler? En af gæsterne på Kong Valdemar fortalte mig således, at jeg ikke var den eneste musikker som havde dette alvorlige problem. Nede i kælderen under smusikcenen havde man placeret et kæmpe kompressor og ølagragat til fremstilling af aftapning til køling af øl, som man kunne aftappe direkte til krostuen og restaurant? Guitarens magnetfelt "pickupper" var så følsomme, at der kom brummelyd ud af forstærkeren hver gang jeg slap strengene!!...

Mange 60èr musikker genkender brummelyd fra de glade dage i Hit House på Frederiksberg, når de stod på scenen og spillede på følsomme Hollerforstærker eller Marchael? Mit støjproblem med EMC (elektromagnetisk stråling) dukkede først rigtig op i 2005, hvor der var kølekompressor og ølaggragat i forsamlingshuse, udendørs telt og hvor mit musikanlæg var tilkoblet samme ledningsfase uden jordforbindelse (brum) fra lysnettet med 220 volt til guitar rørforstærker. Til tider var problemet så stort, at jeg dårlig nok kunne spille selskabsmusik klods op af et tilstødende køkkener, krostue eller restaurant. Senere fandt jeg ud af, at det også skyldes lavfrekvente støj fra tændspolen på neonrør, kølekompressor der forplantede sig i forstærkerdelen og min guitars pickupper, som ikke var beskyttet fra elektromegnetisk stråling - vist på billedet øverst?!!.... 

Jeg fandt til sidst ud af, at støjen for det meste kom fra tændspoler i lysstofrør, ankret i motorer, kompressor o.m.a. frekvenser på 31,5 Hz, hvilket fik mig til som tidligere svagstrømsteniker, service montør og ekspert for et nordisk indeklimafirma, at eksperimentere med nogle af mine andre billige guitarer Fender Squier, hvor problemet var størst? Det var særlig på de kinesiske guitarer problemet opstod som ikke var eller havde jordforbindelse i forhold til dyrebare Fender Japan Stratocaster og USA modeller. Men her stoppede legen desværre ikke!!... Støjen eller som jeg kalder det ikke IONISERET "STRÅLING" var tydeeligt "Lavfrekvent Støj" i frekvensområdet 31,5 - 50 og 62 Hz og kom ikke alene fra kilder i  tændspolen på lystofrør, men også fra ventilations-, køleanlæg, varmepumper kompressor, oliefyrsanlæg m.m., men også og fra genvindingsvarme, varmepumper, elektrisk varmeovn m.m.. Det er den samme lavfrekvente støj, som plager tusindvis af mennesker i Danmark med brummen om natten, hvilket kan give anledning til søvnløshed, begyndende hovedpine og opvågning med alvorlig hjerteflimmer uden at vi aner det? Det kan også påvirke billige dyre "høreapparater" helt op i kr.17.000 klassen, hvis der er tale om lavfrekvent støj fra ventilationsanlæg, hvilket har irriterede indehaveren af denne hjemmeside siden 2002. For mig var det en udvikling jeg fik med tiden og endnu mere kendskab til, fordi jeg var voldsom plaget af lavfrekvent lyd i årerne fra 1995 - 2002 og hvor også vibrationer (infralyd) pvirkede  mit første dyre høre apparat. Jeg var ikke i stand til at skrue ned for styrken på mit høreapparat, når jeg samtidig skulle spillede på guitar under en fest?. Først troede jeg, at brummelyden skyldes min nye dyre Vox AC 15 H1TV forstærker, som havde kostet en formue. Mange, ja selv flere af mine dyre Fender og billige Kinaguitar modeller var modtagelig for støjen, men mærkelig nok aldrig på min Gibson, som eliminerede støj og brum?

 

Til sidst fandt jeg støjproblemet!!...

Det tog mig flere år før jeg fandt mit alvorlige støjproblem og brum på min ellers dyre Burnsguitar, som havde kostet over kr.10.000,- Jeg begyndte på egen hånd, at forske ikke alene i mine guitar pickupper, men også på den modem som sad på vægen og som TDC havde instaleret og her viste det sig ved hjælp af mit dyre måleudstyr Elektrosmog meter, at apparatet (boxen), som sad på vægen sendte "stråling" lige ind i hovedet, så jeg ikke kunne sove?

Statisk elektrisitet har siden 1985 iriterede mig med "STØD" på genstande, ligeledes lavfrekvent støj, som kom fra fra køleskabe, kompressor, armatur i neonrør (tændspolen), det man i fagsprog kalder støj i det lavfrefrekvente området på 31-50 Hz?  Overalt i vore omgivelse finder man nemlig i atmosfæren 31,5 - 50 Hz og 63 Hz, hvilket også er kommenteret og konstateret ved udendørs støj fra vindmøller af professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Akustisk og lydlaboratorium?

Da jeg i 2005 køber min første Burnsguitar Hank B. Marvin The Shadows guitar den såkaldte 2004 Signature jubilæums model (1964-2004) af et tidligere medlem i Den Danske Shadowsklub kunne jeg ikke forstå, hvorfor han ville sælge og skille sig af med sin Burns guitar. Da jeg var på vej ud af døren, havde han pludselig  et sæt Fender Mark Knopfler pickupper liggende i sin komodeskuffe og som havde siddet på hans ellers meget kostbare Mark Knopfler Fender Stratocaster til kr.21.995,-

Alt skulle selvfølgelig afprøves fra min side, idet jeg i forvejen havde en god Fender Japan Stratocaste som støjede noget så forfærdeligt? Da jeg satte disse Mark Knofle pickupper på min Fender Japan Stratocaster, forsvandt det meste af støjgenerne? Den nye sound og tonelyd, fik mig til at tænke på de Fender Stratocaster jeg hørte og oplevede i 1962 fra det glade Hit House dage, hvor de store navne stod på scenen og trykkede den af bl.a. den danske gruppe Hit Markers? Men som tiden gik fra 1960èrne og indtil 2012, fandt jeg pludselig årsagen til mange andre ting på Fenders U.S.A. modeller guitarmodeller, som blev genoptrykt (fremstillet) 60 år efter herunder jubilæumsmodeller fra 1954 - 2014 udgaven?

Squier med de billige elendige dårlige pickupper fra Kina, havde jeg tilfældig også et par stykker af? Min Burns og andre guitarer blev således efterset for stelforbindelse og til sidst fandt jeg støjproblemet ved et tilfælde, at de pickupper som jeg havde købt af dette klub medlem i Den Danske Shadowsklub var Alnico III "Mark Knofler" pickupper,  som nærmest var identisk med 016-730, og som sidder på de fleste dyre Fender U.S.A. stratocaster. Jeg fandt også ud af, at disse pickupper 016-730 var monteret på nogle af de dyre Mexico modeller i prisklassen kr.6-7.000,- og aldrig på de billige Mexico modeller eller på China Squier modeller med limet magnet på bagsiden!!...

Da jeg begyndte at udskifte forskellige pickupper på Fender, Burns og billige Squiere Stratocaster, fandt jeg til sidst støjproblemet, idet enhver guitar har en bestemt impedans, som kan måles i ohm`s lov!!....Magnetspoler fra billige guitar med pickupper, kom som regel fra Kina eller Mexico? Det ændrede mit syn på Fender Squiere årgange 1982-83 på Japan JV stratocaster, som regnes for de bedste og dyreste Squier guitarer nogen sinde. Det er lige som med mikrofoner, at jo billiger de er jo mere hyler de? Hovedtelefoner har samme egenskaber, derfor er B&O blevet verdesberømt på sine meget dyere hovedtelefoner. 

Siden Hit House åbnede på Frederiksberg, hørte jeg til min bevidsthed den ægte Fender og de bedste 60èr Stratocaster, men de havde stort set det samme problem og ulæmpe, at de støjede bare man rørte strengene med fingerne fordi forstærker ikke var jordforbundet lige som i England. I dag kalder man støjen for EMC. De første guitar havde ikke folie på bagsiden af slagpladen, men kun ved potmeterne?

Opfinderen af Kinmann (støjfri) pickupper billede længere øverst på siden her, regnes for de bedste pickupper og har en kappe omkring magnetenspolen, hvilket opfanger magnetfelter og dæmper støjen lige som Fender Noiscless pickupper, som også er støjfrie, men har en helt anden impedans og viklet på en helt bestemt måde med tynd kobbertråd, hvis frekvens ligger på 31,5 Hz? Når man bruger kobberfolie eller for den sags skyld aluminiums folie i en guitar, som er afskærmning af støj (brummen), og lavfrekvente kilder, som f.eks. kompressor og tændspoler på neonrør - armatur m.m.

Alt er stråling, hele universet stråler, vinden, havet, planter, dyr mennesker o.s.v..  Vi mennesker er omgivet af et magnetfelt af Elektromagnetiske frekvenser som bliver støre og støre med alt den elektronik vi bevæger os omkring i dagligdagen og når vi sover. Derfor er der så megen elektromagnetisk støj og stråling i atmosfærens omgivelser, at de rammer bestemte dele af hjernen, akupunkturpunkterne og sender disse impulser til epifysen og organer, celler at vi er på vej til at slå os selv ihjel. Denne udtalelse kommer fra alverdens førende forsker i elektromagnetisk støj, som går under navnet EMC-spektra. 

Støj frembringes derfor af rigtig mange ting i en guitar bl.a. støjsvage ledninger, manglende folie på bagsiden af slagpladen, magnetspolen (legering), men køber man Kinmann pickupper til sin guitar, så er den afskærmet 100% af selve opfinderen, guitaristen som hed Kinmann. Derfor er Kinman pickupper også de mest brugte blandt musiker i Shadows klubber verden over. En el-guitar med billige dårlige magetspoler kan således medføre, at lyden nærmest forvrænges i forhold til strengehøjden. En pickup er den del af guitaren, som sørger for, at lyden fra strengene omsættes til elektriske signal og impulser.

Gode pickupper er det vigtigste led på en el-guitar, dernæst strenges kvalitet, sadlen, gribebrættet, kroppen selvfølgelig, men også forstærkerens indgangs imperdans, som det sidste led i processen for (input)? En forstærker kan også være årsag til støjproblemer, idet den kan opfanger radiosignaler og som vi kender det fra de glade 60èr dage i Hit House, hvor man pludselig kunne høre f.eks. Radio Mercur på Øresund, Luxenborg m.m.? Denne radiostation Mercur havde sin årsag til, at den blev nedlagt!!... 

Der er mange årsager til, at man skal vælge en god forstærker og her anbefaler jeg foretrække som bl.a. Fender rørforstærker, Carl Martins ROADIE, Mesa Boggie m.fl.? 

Geog Leander Fender var foregangsmanden til udvikling af de første rørforstærker fra 1946-1962 og Gibson bedste elektriske guitar med PAF Burstbucker humbucker, guitarer som aldrig frembringer støje, ligeledes Rickenbacker guitarer, Epiphone m.fl., sidstnævnt som John Lennon spille på for nøjagtig 50 år siden.

Så mit råd til dig er, at se dig grundig for før du vælger en guitar. Hos mig får du absolut den bedste rådgivning ved køb af el-guitar og pengene tilbage, med fortrydelsesret, hvis guitaren ikke virker som den skal. Tryk på linket her og Kontakt mig for nærmere information ved køb af en guitar.

Alle de guitarer jeg har er 100% støjsvage for brum, efterset, intonation, uanset om den kommer fra Made In China, Korea, Indonesien, Fender U.S.A., Burns London m.fl. osv....

Uden kobberfolie på denne dyre Fender guitar, som Hank B. Marvin også spiller på gav så voldsom brum, når lyden skulle forstærkes gennem en guitarforstærker. Kobberfolie fjernede det magnetiske felt og stråling, er en af de bedste guitarer i dag.

THE END

Her ses på billedet en Kinman 56/62 den perfekte antistøj pickup, som regnes for verdens bedste uden at ødelægge Fenders egen Stratocaster lyd. Tidligere vejledende pris kr.3.600,- som ikke kan købes mere.

Her er en Fender 2014 jubilæumsmodel (1954-2014) som støjede noget så skrækeligt, så man næsten ikke kunne spille på den?

Denne guitar fik en kærlig hånd og blev støjisoleret, ingen brum når man slap hånden fra strengene?

Tryk på linket her: selskabs/60èr musik

Denne sider er under opdatering

THE END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squier Vibe Gold 2016

Hvordan får man en god elektrisk guitar?

En  rigtig god guitar "lydmæssigt", behøver ikke altid at hænge sammen med de bedste og fineste træsorter f.eks.  kroppen, gribebrædt m.m.. Her er først og fremmeste det mest vigtigste og afgørende, støjisoleret pickupper, strengenes kvalitet og den helt rigtige forstærker, hvilket har skabt min store interesse for guitarer og som musiker gennem mere end 60 år. Selvfølgelig hænger det hele sammen i en rød tråd, men først og fremmest og vigtigste er gode pickupper, kvalitetsstrenge, en kvalitets saddel, gribebræt, stolen, tremoloblokken, kroppens beskaffenhed og ikke mindst træsort. 

Allerede sidst i 1960èrne begyndte jeg for alvor, at interessere mig for at fremstille mine egne højtaler, byggesæt med Pèerles systemer, hvor magnetspolen og delfilter havde den største betydning for lydkvaliteten!!...Senere blev jeg ansat på Peèrles højtalerfabrik i afdelingen med montering af magnetspoler og har siden haft stor interesse for gode guitarer op gennem 60èrne til i dag. 

Lige siden jeg gik ud af skolen med top karater i fysik, lærte at magnatisere et barberblad (kompasnål) og arbejde med "motorer" i skibsmodeller, batterier m.m.. Jo mere jeg arbejdede med skibsmodeller og elektronik, så fik jeg mere forståelsen af EMF elektrisk magnatisme.

Fra 1985-96 arbejdede jeg som teknikker ved at lokalisere alvorlige indeklima problemer, herunder statiske elektricitet og felter foran EDB og fra TV-skærme, samt den stråling som de udsender af "positive ioner". Siden dengang er interessen blevet større, og da jeg i 2002 begyndte at udforske guitarer, fjerne uønsket støj fra guitarens pickupper, faldt jeg pludselig over en bedre lyd i visse guitarer. Det hele begyndte for alvor en sen aften i 2003, hvor jeg blev nysgerrig og begyndte at undersøge og fjerne støj og brummen fra mine guitarer. Her gemte sig helt fantastiske ting og muligheder med min tidligere viden som teknikker på  indeklimaområdet, lavfrekvent støj som forplantede sig i en guitars pickupper? Det ændrede min opfattelse om, at billige Squierer guitarer ikke behøver, at være dårligere af den grund end dyre guitarer, men at de lydmæssigt kunne blive lige så gode ved udskiftning til bedre og dyre pickupperne med de ægte 60`er vintage pickupper, som man allerede kendte fra glade 60èr dagene på Fender U.S.A. Stratocaster fra Hit House og Holler forstærker på scenen?

Fender har også gjort deres kram bedre med årerne, idet Squier Vibeserien i 2008 er blevet deres største salgssucces nogen sinde, siden de producerede Fender Squier Vibe Japan serien som begyndte i 1982 til 1984, her er noget af forklaringen:

I begyndelsen af 1930èrne i Japan, som har den største viden inden for elektroniske komponenter, transistor og guitare, blev legering af jern, nikkel og aluminium, at udvise sig to gange styrken af de stål-magneter af eftertiden. Cobolt blev snart fundet at være den helt rigtige til mixing, fordi kobolt (Co) legeringer er meget korrosionsbestandige, idet de ikke ruster og hvor svingninger og ioner vandrer hurtigere i magnetfeltet. Jernlegeringer, der indeholder alnico (aluminium, nikkel og cobolt) viser en meget høj modstandsdygtighed over for varme og til tab af magnetisme, og bliver derfor anvendt til fremstilling af stærke og holdbare permanente magneter i 1970èr og 1980èrne, idet alnico magneter var de stærkeste magneter man kunne få, og som var i stand til at producere en styrke ved deres poler så høje som 3.000 gange styrken af Jordens magnetfelt.

I en nødeskal, så er alnico legeringer de bedste pickupper, som gør den meget stærke, og holdbare magneter. På grund af deres styrke og holdbarhed, blev alnico (aluminium, nikkel og Cobolt) derfor vedtaget for udbredte forbruger applikationer, hvor magneter med sådanne egenskaber især var nyttige, såsom elektromotorer, sensorer, højtaler og elektriske guiterer.

I sin enkelste form, består en guitar pickup af en permanent magnet pakket ind i spoler af tråd, så det er indlysende, at høj kvalitets magneter, såsom dem, der indeholder alnico blev betragtet af høj kvalitets pickup. Det har også vist sig, at alnico-magnet pickupper producerer en glat, varm og meget musikalsk tone.

Sikker nok, begyndte Geo Leander Fender, at lave og fremstille pickupper så tidligt i slutningen af 1940èrne. Dengang var alnico den højteknologiske materiale af alder, og Fender forsatte med at bruge det gennem 1950èrne og 1960èrne. Teknisk mere effektive keramiske magneter kom i anvendelse og overtog en bred vifte af kommercielle aplikationer, som blev efterfulgt i 1960èrne, men keramiske magnet pickupper viste sig, at have en generelt hårdere, mere sprød lyd med skarpe toppe end deres alnico. Mange musiker og dermed guitar fabrikanter, inkluderet Fender selv foretrak anvendelsen af den afrundede-peak tone alnico magnet pickupper af 1950`og 1960èrne, som stadig bruges den dag i dag.

Som bemærket, forsætter Fender med af bruge alnico pickupper i mange af sine dyre U.S.A., Mexico og Squier Vibe guitarer? Gode eksempler nævnes Highway One Serien, som bruger alnico III (016-730), American, særlig serie guitarer bruger alnico V (5), American Vintage serien 62" Stratocaster Rèissue, som bruger tre alnico II pickups. Og nuværende amerikanske Deluxe serie Stratocaster modeller har en alnico III (016-730) i hals pickups og alnico II middel og en alnico V (5) som bro pickups.

Fender pickups 57/62 Vintage

Fender Eric Johnson Stratocaster pickup sæt Signature, neck pickups baseret på 54 Strat med alle tre alnico magnet, middel baseret på 63 strat pickups og alnico V (5), Hotter output som vintage-style pickups, Highty dynamic, balancered output, Bridge: DC Reststance 6,7 K - 6,9 K ohm. Henry: 2,9-3,.

Squier Fender Vibe serien Designet and booked by Fender

En lidt sjælden og udsædvanlig flot klassiker i Squier Vibeserien er Vintage 50`s - 60`Stratocaster med Alnico V Fender magneter, som går under navnet "STA5), er en af de kraftige magneter i denne serie, mere magtfulde i tone og respons.

Således er der forskellige former for alnico pickupper, som regel med romertal dvs. alnico II, alnico III (016-730) og alnico V (5). Alnico II er, hvad du finder på de tidligste Telecaster guitarer i 1950èrne. Det er især godt for midtpositionen (begge pickupper samtidig), hvilket bidrager til en meget sød og musikalsk "vintage-y" lyd.

Alnico III er den svageste af de tre fordi det faktisk indeholder noget cobolt. Da det udviser den mindste af magnetisk tiltrækningskraft, er det den type, der hindrer fri snor (strenge) vibrationer mindst, dermed gør det et godt valg til hals pickupper (hvorover der der normalt er den største mængde af strenge vibrationer). Det er den type, der anvendes i de første Stratocaster guitarer i midten af 1950èrne, hvor de store navne kom først frem Boddy Hollie, Rich Valens m.fl., senere Jimi Hendrix, da anvendelsen af dene særlige alnico (016-730) af cobolt blanding er en af grundene til, at deres hals pickupper lyder så forbavsende godt.

Alnico V (5) og "STA5" er den stærkeste af de tre; mere magtfulde i tone og respons. Dens større output (6,7-6,9) output gør det til et godt valg for bro pickupper, herover er der normalt en mindre mængde strenge (snor) vibrationer ved bro. Den er en god aggrassiv, fyldig lyd, derfor de bedst til Fender Squier guitarer m.fl.

 

Vejrvarsel for indeklima, instrumenter og guitarer?

Har du problemer med stemning af din guitar

- så læs lige her om "fugtproblemer" i stuen, kældre og på dit guitarværksted?

De voldsomme store mængder regn herhjemme i år 2016 og Øst Asien eller Folrida, har ødelagt instrumenter i tusindvis, især guitarer, violiner, klaver og træ til fremstilling af disse instrumenter o.m.a.

Som indeklimakunsulent gennem årtier, har jeg erfaret og konstatere store problemer med fugt, råd, mug og skimmelsvampe i huse og som trives voldsomt, hvilket kan gøre skade ikke alene på instrumenter, men også på vort helbred; astma, allergier, lungesygdomme m.m.  

Squier Classic Vibe 50` og 60èr Serien

Denne Squier har et mørkt palisander gribebræt og en fantastisk og virkelig god Fender sound?

I 2008 fremstillede Fender sin første serie af sin Classiske Vibe-serien, baseret på en efterligning af Fender design fra 1950`og 60èrne, hvor de afspejler hardware, krop konturer, farvevarianter, finish og klangbalancen i deres respektion med Vintage (STA5) VC pickupper.  Så Fender gav den navnet "Vibe" af et klassisk Fender design - vintage-kvalitet føler, lok og lyden af deres første i serien af Japaner guitarer som startede i 1982.

Japaner serien i 1982 skete efter Fenders beslutning, da de skiftede Squier produktionen om fra strenge til fremstilling af guitaren Stratocaster, en af de første modeller, blev sat under produktionslinjen i Japan. Det var den mest kommercielle succesfulde produktion Fender nogen sinde havde produceret. Derfor vælger flere og flere musiker i dag, at købe gamle Squier eller Vibe Serien da den er billig i forhold til de dyre U.S.A. stratocaster. For ikke at udelukke Squier 1982-1984 Japaner VC (Vintage Classic) med de ægte palisander gribebræt. Det er min overbevisning, som musiker gennem 50 år, at jo ældre en guitarkrop og gribebræt er, desto bedre er klangen og lyd i en guitar, hvis den bliver behandlet og vedligeholdt rigtigt og ikke mishandlet i fugtige lokaler, kældre, stuer m.m.. Hvis guitaren blive pakket væk efter brug i kuffert eller lign er den mere beskyttet. Fugtige steder påviker guitarens holdbarhed og specielt gribebræt, som skal være snurre lige, idet forkert opbevaring ændrer guitarens intonation så den herved kan frembringer falsk lydidentitet, når man spiller på den. Gribebrædtet må aldrig blive skævt, drejet eller buet, hvilket nemt kan ske  i fugtige eller kolde lokaler

Derfor bør du altid forlade din guitarer i den rigtigt temperatur evt. i kuffert eller polstret gigback. I 2014 fik jeg en ordentlig omgang overhaling på de socialemedier, fordi jeg roste Squier guitarer? Men tiden læger alle sår siger man, og flere har giver mig ret i den anledning. Squier guitarer bliver i stor stil brugt af professionelle musiker i dag som en ekstra, en reserve guitar? Tidligere afdøde jazz og rockmusiker Steen Hansen fra The Clifters, som jeg har kendte rigtig godt fra de glade 80èr gennem Johnny Reimer, har altid spillede på en Fender Squier fra 1986 indtil han døde i 2016. Squier Vibe serien er kommet for at blive og det ses tydeligt med den Midtjydske gruppen kendt i Klør4. Her solgt jeg en hvid Vibe Squier til Martin Friis Christensen i 2017. De kan ses og høres på You Tube med sangen "Se Venedig er død" Han er selv fan af The Shadows.

Tryk på linket her: Afdøde Sten Hansen

 

Tryk også på linket: Squier guitar

Denne side er under opdatering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne guitar til langt over kr.20.000, havde samme problem og måtte på specialværksted, idet man ikke selv er i stand til at kunne fjerne støjen!!........Som man ser på billedet, skal den loddes forsigtig sammen inde rundt i kanterne for at det fine kobberfolie kan hænge sammen?

Hvis du sammenligner de fleste traditionelle Stratocaster pickupper, er pole stykker, som de seks metal runde ting oven på ikke lige i højden? Pickupperne hvor alle pole stykker er lige eller samme højde kaldes "flade pole". I de fleste tilfælde vil fladskærms-pole, give dig en bedre strengebalance. Den høje E-streng eller 1. strengen vil ikke blive begravet i blandingen som en forskudt pole pickup her. Man vil også bemærke, at de to lave 5. og 6. strenge er højere forskudt pole sæt, og G-strengen (3) ikke overmandes af de andre i lyden. På alnico III (016-730) var polstykkerne flade i 1960èrne, men dette er lavet om på de fleste nye pickupper?

Hvis man sammenligner en flad-pole pickup til en forskudt pole pickup på samme måde, så vil guitaren få lidt mere tilstedeværelse i lyden, men det er ikke sagt at alnoco flade-spole er ringere eller dårligere, idet man får lidt mere bas og lidt mere samlede output fra flade pickupper.